trentellingsen

La Stanza Review

Review
Een recensie van La Stanza ontworpen door Nuno Bizarro Sentieiro & Paulo Soledade, met illustraties van Konstantin Vohwinkel en uitgegeven door Quined Games....

1 point by trentellingsen - updated 12 months ago | 1 comments | report | subscribe

FirstJohn318 16 months ago | 1 point[-]

English please? lol

Linked Games

La Stanza