Targi Review - As a Board Gamer

Owner
Review
Targi. Al eeuwen wonen de Tuareg in de Sahara regio. De mannen, gesluierd, en de vrouwen, die erg belangrijk zijn, hebben een nomadische levensstijl. Ze wonen in tenten en zijn erg afhankelijk van ha...

Like| 0 comments | report | subscribe

Please log in or make an account to post a comment.

No Comments

You can start the conversation by leaving a comment above.

Linked Games
Targi