trentellingsen

Cacao Chocolatl Review - As a Board Gamer

Review
Recentelijk besprak ik Cacao. Nu zijn jullie natuurlijk allemaal linea recta naar de winkel gerend om het spel te kopen na het lezen van het artikel en hebben het nu alweer enkele tientallen keren ge...

1 point by trentellingsen - updated 12 months ago | 0 comments | report | subscribe

No Comments

You can start the conversation by leaving a comment above.

Linked Games

Cacao: Chocolatl Expansion